Oligofrenopedagogika – pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną – wystawka w grudniu 2017

Zestawienie bibliograficzne>>Oligofrenopedagogika – przygotowane 4.12.2017

??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????

Wystawka zgodna z 6  punktem kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018 : Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.