13 listopada 2015 pracownik biblioteki wziął udział w zajęciach „Popołudnie z książką – W krainie europejskiej baśni”. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu. Udział w nim wzięło 40 uczniów oraz nauczyciele i zaproszeni goście, czytano baśnie Hansa Christiana Andersena: Nowe szaty cesarza, Słowik, Brzydkie kaczątko i Krzesiwo. Dziękujemy za zaproszenie.

Zajęcia zgodne z 3 punktem kierunków polityki oświatowej państwa : Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

SAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURES