Biblioteka Pedagogiczna w Czarnkowie, realizując projekt „Książka kreatywnie!”, zaprasza nauczycieli i uczniów na zajęcia promujące edukację czytelniczą i medialną.  

>>Czarnków 2019-2020 projekt Książka-kreatywnie!<<