??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????

Przemoc wobec dziecka – zapobieganie i zwalczanie – wystawka w październiku 2017

Zestawienie bibliograficzne:

>>Przemoc wobec dziecka – przygotowane 12.10.2017<<

Wystawka i zestawienie bibliograficzne  zgodne z 5 punktem kierunków polityki oświatowej państwa : Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.