0f769979de1485b64ae6f9b04a79d10fzdjecie 2BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA WSPOMAGA PRACĘ NAUCZYCIELI

  • Do Zespołu Szkół im. Leśników Polskich w Gębicach kolejny raz przekazano książki do punktu bibliotecznego naszej filii.
  • Książki są do dyspozycji nauczycieli tamtejszej szkoły.
  • Temat: Wychowanie do wartości
  • Zgodnie z 3 punktem kierunków polityki oświatowej państwaKształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. 

link Zespołu Szkół im. Leśników Polskich w Gębicach: http://zsgebice.pl/