BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA WSPOMAGA PRACĘ NAUCZYCIELI

  • Do szkoły Edukacja Lubasz – Szkoły im. I. J. Paderewskiego w Lubaszu przekazano książki w ramach punktu bibliotecznego naszej filii.
  • Książki są do dyspozycji nauczycieli tamtejszej szkoły w listopadzie 2019.
  • Temat:  Kształcenie zawodowe i szkolnictwo branżowe.
  • Punkt biblioteczny zgodny z 6 punktem kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020: Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.
  • Link do strony szkoły: Edukacja Lubasz