BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA WSPOMAGA PRACĘ NAUCZYCIELI

  • Do szkoły Edukacja Lubasz – Szkoły im. I. J. Paderewskiego w Lubaszu przekazano książki w ramach punktu bibliotecznego naszej filii.
  • Książki są do dyspozycji nauczycieli tamtejszej szkoły.
  • Temat: Polska Niepodległa.
  • Punkt biblioteczny zgodny z 1 punktem kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny  2018/2019: 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.