???????????????????????????????BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA WSPOMAGA PRACĘ NAUCZYCIELI

  • W Liceum Ogólnokształcącym im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie otwarty został kolejny punkt biblioteczny naszej filii.
  • Książki są do dyspozycji nauczycieli tamtejszej szkoły.
  • Temat: Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
  • Punkt biblioteczny zgodny z 4 punktem kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018Wprowadzanie doradztwa zawodowego do  szkół  i placówek.

Link do Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie>>http://www.loczarnkow.info/fusion/news.php