BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA WSPOMAGA PRACĘ NAUCZYCIELI

  • Do Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnkowie przekazano kolejne książki w ramach punktu bibliotecznego naszej filii.
  • Książki są do dyspozycji nauczycieli tamtejszej szkoły.
  • Temat: Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
  • Punkt biblioteczny zgodny z 2 punktem kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018: Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
  • Link do strony szkoły: http://www.gimnazjum.czarnkow.pl/