BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA WSPOMAGA PRACĘ NAUCZYCIELI

  • Do Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnkowie przekazano książki w ramach punktu bibliotecznego naszej filii.
  • Książki są do dyspozycji nauczycieli tamtejszej szkoły w grudniu 2018 i w styczniu 2019.
  • Temat: Kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli .
  • Punkt biblioteczny zgodny z 4 punktem kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny  2018/2019: Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci. 
  • Link do strony szkoły> SP nr 2 w Czarnkowie