???????????????????????????????BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA WSPOMAGA PRACĘ NAUCZYCIELI

  • W Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Boruszynie otwarty został kolejny punkt biblioteczny naszej filii.
  • Książki są do dyspozycji nauczycieli tamtejszej szkoły.
  • Temat: Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
  • Punkt biblioteczny zgodny z 2 punktem kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018: Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

Link do szkoły>>https://spboruszyn.edupage.org/