DSCN6557

  • BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA WSPOMAGA PRACĘ NAUCZYCIELI
  • W Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Boruszynie został otwarty punkt biblioteczny naszej filii.
  • Książki są do dyspozycji nauczycieli tamtejszej szkoły.
  • Temat: Uczeń zdolny

link Szkoły Podstawowej w Boruszynie: http://spboruszyn.edupage.org/