???????????????????????????????BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA WSPOMAGA PRACĘ NAUCZYCIELI

  • Do szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach przekazano książki w ramach punktu bibliotecznego naszej filii.
  • Książki są do dyspozycji nauczycieli tamtejszej szkoły.
  • Temat: Motywowanie uczniów do nauki.
  • Punkt biblioteczny zgodny z 5 punktem kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018: Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

link Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach: http://zsgebice.pl/