BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA WSPOMAGA PRACĘ NAUCZYCIELI

  • Do Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach przekazano książki w ramach punktu bibliotecznego naszej filii.
  • Książki są do dyspozycji nauczycieli tamtejszej szkoły w grudniu 2018 i styczniu 2019.
  • Temat: Kształcenie zawodowe.
  • Punkt biblioteczny zgodny z 3 punktem kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny  2018/2019Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
  • link Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach: http://zsgebice.pl/