???????????????????????????????BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA WSPOMAGA PRACĘ NAUCZYCIELI

  • w Szkole Podstawowej im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu otwarty został kolejny punkt biblioteczny naszej filii.
  • Książki są do dyspozycji nauczycieli tamtejszej szkoły.
  • Temat: Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży
  • Punkt biblioteczny zgodny z 1 punktem kierunków polityki oświatowej państwa : Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
  • link do szkoły>>http://spgulcz.pl/