DSCN0131BIBLIOTEKA WSPOMAGA PRACĘ NAUCZYCIELI

  • W Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Połajewie otwarty został punkt biblioteczny naszej filii;
  • Książki są do dyspozycji nauczycieli tamtejszej szkoły;
  • Temat: Agresja wśród uczniów.

 

Zestawienia bibliograficzne :

>>Agresja i przemoc – przygotowane 14.01.2010

>>Cyberprzemoc w szkole – przygotowane 3.09.2015

>>Profilaktyka agresji i przemocy w szkole – przygotowane 14.01.2015

>>>link Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Połajewie<<