DSCN0020

  • BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA WSPOMAGA PRACĘ NAUCZYCIELI
  • W Zespole Szkół im. Leśników Polskich w Gębicach  został otwarty punkt biblioteczny naszej filii.
  • Książki są do dyspozycji nauczycieli tamtejszej szkoły.
  • Temat: Współpraca z rodzicami

link Zespołu Szkół im. Leśników Polskich w Gębicach: http://zsgebice.pl/