20170124_104817BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA WSPOMAGA PRACĘ NAUCZYCIELI

  • Do Zespołu Szkół im. Leśników Polskich w Gębicach przekazano kolejne książki w ramach punktu bibliotecznego naszej filii.
  • Książki są do dyspozycji nauczycieli tamtejszej szkoły.
  • Temat: Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży
  • Punkt biblioteczny zgodny z 1 punktem kierunków polityki oświatowej państwa : Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
  • link Zespołu Szkół im. Leśników Polskich w Gębicach: http://zsgebice.pl/