20170509_123544[1]BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA WSPOMAGA PRACĘ NAUCZYCIELI

  • Do Zespołu Szkół im. Leśników Polskich w Gębicach przekazano kolejne książki w ramach punktu bibliotecznego naszej filii.
  • Książki są do dyspozycji nauczycieli tamtejszej szkoły.
  • Temat: Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
  • Punkt biblioteczny zgodny z 2 punktem kierunków polityki oświatowej państwa : Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
  • link Zespołu Szkół im. Leśników Polskich w Gębicach: http://zsgebice.pl/