DSCN1670

  • BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA WSPOMAGA PRACĘ NAUCZYCIELI
  • Do Zespołu Szkół im. Leśników Polskich w Gębicach kolejny raz przekazano książki do punktu bibliotecznego naszej filii.
  • Książki są do dyspozycji nauczycieli tamtejszej szkoły.
  • Temat: Praca z uczniem zdolnym i wymagającym wsparcia na zajęciach pozalekcyjnych

 

link Zespołu Szkół im. Leśników Polskich w Gębicach: http://zsgebice.pl/