??????????BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA WSPOMAGA PRACĘ NAUCZYCIELI

  • W Zespole Szkół Leśnych im. inż. Jana Kloski w Goraju otwarty został kolejny punkt biblioteczny naszej filii.
  • Książki są do dyspozycji nauczycieli tamtejszej szkoły.
  • Temat: Wprowadzanie doradztwa zawodowego do  szkół  i placówek.
  • Zgodnie z 4 punktem kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018: Wprowadzanie doradztwa zawodowego do  szkół  i placówek.
  • Link do Zespołu Szkół Leśnych w Goraju>> http://www.zsl-goraj.cil.pl/