CAM00291

  • BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA WSPOMAGA PRACĘ NAUCZYCIELI
  • W Zespole  Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie został otwarty punkt biblioteczny naszej filii.
  • Książki są do dyspozycji nauczycieli tamtejszej szkoły.
  • Temat: Motywacja do nauki ucznia trudnego

 

Zestawienie bibliograficzne >>Motywowanie ucznia trudnego – przygotowane 23.03.2016

link Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie: http://www.zspczarnkow.edu.pl/