W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Nojego w Czarnkowie działa punkt biblioteczny Innowacyjność i kreatywność uczniów w procesie edukacji, który wpisuje się w drugi punkt kierunków polityki oświatowej państwa na bieżący rok szkolny.

Punkt biblioteczny zgodny z 2 punktem kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny  2018/2019: Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.