lubaszBIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA WSPOMAGA PRACĘ NAUCZYCIELI

  • W Edukacji Lubasz – Szkoły im. I. J. Paderewskiego został otwarty kolejny punkt biblioteczny naszej filii.
  • Książki są do dyspozycji nauczycieli tamtejszej szkoły.
  • Temat: Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
  • Punkt biblioteczny zgodny z 4 punktem kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018: Wprowadzanie doradztwa zawodowego do  szkół  i placówek.

Link do strony szkoły: http://www.lubasz.edu.pl/kontakt.php