20161108_102658BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA WSPOMAGA PRACĘ NAUCZYCIELI

  • Do Zespołu Szkół im. Leśników Polskich w Gębicach kolejny raz przekazano książki do punktu bibliotecznego naszej filii.
  • Książki są do dyspozycji nauczycieli tamtejszej szkoły.
  • Temat: Szkoła promująca zdrowie

link Zespołu Szkół im. Leśników Polskich w Gębicach: http://zsgebice.pl/