Rok 2014 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Rodziny z tej okazji w bibliotece zorganizowano wystawę i przygotowano zestawienie bibliograficzne:

>>Rodzina w XXI wieku-zestawienie bibliograficzne<<Zdjecie0408

Zdjecie0405Zdjecie0407Zdjecie0404