DSCN6436W 2015 r. obchodzimy Rok św. Jana Pawła II

W uchwale dotyczącej ogłoszenia roku 2015 Rokiem św. Jana Pawła II podkreślono ogromne zaangażowanie papieża Polaka w proces odradzania się polskiej niepodległości oraz w propagowanie uniwersalnego przesłania o godności i prawach człowieka. Sejm chce, by te wartości towarzyszyły działaniom podejmowanym w ramach obchodów Roku św. Jana Pawła II. – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanawia ustanowić rok 2015 Rokiem św. Jana Pawła II w poczuciu moralnego obowiązku i głębokiego szacunku wobec postaci, która wywarła tak znaczący wpływ na losy nie tylko naszego narodu, ale i całego współczesnego świata – głosi uchwała. [źródło: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej]

Zestawienie bibliograficzne >>Rok 2015 – rokiem św. Jana Pawła II – przygotowane 23.10.2015

DSCN6438DSCN6439DSCN6440DSCN6442