123Z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa wynikają zadania dla organów nadzoru pedagogicznego i placówek doskonalenia nauczycieli – tłumaczy minister edukacji narodowej. – Dla mnie jako ministra oraz dla całego resortu przyszły rok będzie rokiem szkolnictwa zawodowego. Nasze hasło to: Rok Szkoły Zawodowców – dodaje. [źródło: http://www.men.gov.pl/index.php/1252-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-na-rok-szkolny-2014-2015-rok-szkoly-zawodowcow]

>>>>>>Rok Szkoły Zawodowców – przygotowane 7.10.2014<<<<<