Różne oblicza depresji – lutowa wystawka w lokalu biblioteki

Zapraszamy do zapoznania się z wystawką w lokalu biblioteki poświęconej różnym obliczom depresji, temat wpisuje się w drugi punkt kierunków polityki oświatowej państwa na bieżący rok szkolny.

Zestawienie bibliograficzne: 
Różne oblicza depresji – przygotowane 3.02.2020