IMG_20090106_082227_1CS22 listopada br. nauczycielka z Biblioteki Pedagogicznej w Czarnkowie – Wioletta Januszak spotkała się z przedstawicielami rodziców trójek klasowych z Liceum OgólnokształcącegIMG_20090106_083548o im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. Tematem spotkania było „Skuteczne zachęcanie młodzieży do czytania”. Rodzicom zostały przedstawione portale internetowe oraz kampanie społeczne, które mają na celu zachęcić młodzież do czytania. Omówiono także projekty realizowane przez Bibliotekę Pedagogiczną np. Narodowe Czytanie i Czytam, bo lubię oraz darmowe publikacje dla czytelników IBUK LIBRA. Następnie Grażyna Krueger, nauczyciel bibliotekarz z LO, przedstawiła ofertę zakupionych nowości w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i zachęciła do wypożyczania zarówno uczniów, jak i ich rodziców.

Spotkanie zgodne z 1 punktem kierunków polityki oświatowej państwa : Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.