Centrum  Doskonalenia Nauczycieli – Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Czarnkowie zorganizowała kolejne spotkanie zespołu samokształceniowego nauczycieli-bibliotekarzy ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z rejonu czarnkowskiego, które odbyło się 25 października 2012. Miejscem spotkania, tym razem,  była biblioteka w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.  Józefa Nojego w Czarnkowie. Tematem natomiast –  praca wychowawcza tejże biblioteki. Panie bibliotekarki omówiły, w jakie projekty się włączają oraz jak promują bibliotekę i czytelnictwo  wśród uczniów. Po czym, swoją prezentację na temat ”Komunikacji interpersonalnej” przedstawiła i omówiła Wioletta Januszak z Biblioteki Pedagogicznej w Czarnkowie. Uczestniczki wzięły udział w kilku zaproponowanych przez nią ćwiczeniach z zakresu komunikacji między ludźmi. Następnie głos zajęła Anna Świątek  (również z Biblioteki Pedagogicznej w Czarnkowie)  i przedstawiła prezentację o „Budowaniu poczucia własnej wartości ucznia w klasie” – poparła ją przykładami, jakie miały miejsce podczas przeprowadzonych przez nią wcześniejszych lekcji, wykorzystując metody z programu „Spójrz Inaczej”. Spotkanie zespołu samokształceniowego było owocne i mamy nadzieję, że  przedstawione zagadnienia okażą się przydatne podczas pracy z uczniami.

Galeria >>