Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile  Filia w Czarnkowie zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na spotkanie zespołu samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy z terenu miasta i gminy Czarnków.

Tematy spotkania:

1. Praca biblioteki szkolnej na przykładzie biblioteki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie.

2. Komunikacja interpersonalna – mgr Wioletta Januszak.

3. Budowanie poczucia własnej wartości ucznia w klasie – mgr Anna Świątek.

Spotkanie odbędzie się w dniu 25.10.2012 r. o godz. 1000 w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie przy ul. Chodzieskiej 29. 

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału (telefonicznie 67 255 30 31 lub drogą elektroniczną czarnkow@cdn.pila.pl).