40174689_relacje-dziecka-z-wada-sluchu-w-szkole_2_250x357_FFFFFF_pad_0Zestawienie bibliograficzne:

>>Surdopedagogika – przygotowane 12.12.2016<<

Surdopedagogika – dział pedagogiki specjalnej. Zajmuje się nauczaniem i wychowaniem osób głuchych i niedosłyszących, a także ich rodzinami i otoczeniem. Ponadto obejmuje też profilaktykę, diagnostykę i poradnictwo osobom z grupy ryzyka.

[źródło:] https://pl.wikipedia.org/wiki/Surdopedagogika/