s633B5M7j0n0o1x349I6S3t314g338q9swiatowy_dzien_autyzmu_2015Światowy Dzień Świadomości Autyzmu (ang. World Autism Awareness Day, WAAD) – święto obchodzone corocznie  2 kwietnia z inicjatywy Kataru w osobie Jej Wysokości Mozah, małżonki emira Hamada ibn Chalifa as-Sani, popartej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 18 grudnia 2007 i opublikowaną 21 stycznia 2008 roku.Obchody Dnia mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat dziecięcego autyzmu. Wizja i inicjatywy Jej Wysokości pomogły w realizacji praw dzieci niepełnosprawnych i ich społeczności, zarówno w państwach arabskich, jak i na całym świecie].Obchody Dnia są również okazją do globalnego politycznego zaangażowania i bardziej efektywnej współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie. Podstawowe założenia obejmują zwiększenie potencjału zaspokajania szczególnych potrzeb osób dotkniętych autyzmem, umożliwienie rozwijania indywidualnych talentów oraz poprawę dostępu do usług opiekuńczych i pomocowych dla społeczności osób dotkniętych autyzmem. [źródło: Wikipedia.pl : http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowy_Dzie%C5%84_%C5%9Awiadomo%C5%9Bci_Autyzmu]
Nie bądź zielony w temacie autyzmu, w kwietniu bądź niebieski – zachęcają Fundacja SYNAPSIS i Porozumienie Autyzm-Polska. 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie. Tego dnia wiele budynków w Polsce i na świecie będzie oświetlonych na niebiesko.
DSCN5731
DSCN5730
DSCN5729
DSCN5728