828360i

Kwiecień Światowym Miesiącem Wiedzy na Temat Autyzmu

Polecamy wszystkie książki nt. autyzmu dostępne w naszej filii: >>>Autyzm<<<

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu  święto obchodzone corocznie 2 kwietnia z inicjatywy  Kataru, popartej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 18 grudnia 2007 i opublikowaną 21 stycznia 2008 roku.

Obchody Dnia mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat  dziecięcego autyzmu. Wizja i inicjatywy Jej Wysokości pomogły w realizacji praw dzieci niepełnosprawnych i ich społeczności, zarówno w państwach arabskich, jak i na całym świecie.

Obchody Dnia są również okazją do globalnego politycznego zaangażowania i bardziej efektywnej współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie. Podstawowe założenia obejmują zwiększenie potencjału zaspokajania szczególnych potrzeb osób dotkniętych autyzmem, umożliwienie rozwijania indywidualnych talentów oraz poprawę dostępu do usług opiekuńczych i pomocowych dla społeczności osób dotkniętych autyzmem.

źródło:  https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowy_Dzie%C5%84_%C5%9Awiadomo%C5%9Bci_Autyzmu