1259732924978-83-7587-649-9trudnosci_w_nauce_skuteczne_sposoby_pracy_z_dzieckiem_IMAGE1_73689_4praca-z-uczniem-o-specjalnych-potrzebach-edukacyjnych-tom-1_167777praca-z-uczniem-o-specjalnych-potrzebach-edukacyjnych-tom-2_211663

 

 

 

 

 

„Trudności szkolne” Wystawka w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czarnkowie

dostępna wrzesień – listopad 2015                                         Zapraszamy