konferencja metodyczna Kreatywny bibliotekarz 12823 maja w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Białej odbył się konkurs zatytułowany „Tuwim Obecny…”. Dziewczęta z klas : III a i III b włączyły się w obchody Roku Tuwimowskiego. Uczennice zapoznały się z etapami twórczości poety, reprezentatywnymi utworami np. „Rzuciłbym to wszystko”, „Litania”, „Karta z dziejów ludzkości”, poznały znaczenie nazwiska Tuwim oraz przeczytały fragmenty manifestu „My, Żydzi polscy…” i dowiedziały, jakie wpływ na twórczość Tuwima miało jego żydowskie pochodzenie.

Po obejrzeniu prezentacji przygotowanej przez Annę Świątek przystąpiły do rozwiązywania dziewięciu pytań testowych dotyczących życia i twórczości Juliana Tuwima oraz wykazywały się znajomością utworów adresowanych do dzieci.

Prace zostały sprawdzone przez Małgorzatę Świątek, nauczyciela-bibliotekarza z Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w 1Trzciance i Joannę Nienowską z Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Jury konkursu przyznało cztery trzecie miejsca dla : Joanny Falbierskiej, Justyny Jankowskiej, Alicji Małeckiej i Magdaleny Kurko, dwa miejsca drugie dla : Nikoletty Siudak oraz Pauliny Kuczyńskiej. Pierwsze miejsce zdobyła Aleksandra Kula 

Wszystkim uczestnikom i nagrodzonym serdecznie gratulujemy! 

Nagrody książkowe zostały ufundowane przez PBP Filię w Trzciance – dziękujemy! 

                                                                       A. Świątek

Galeria>>