1W tym roku „Tydzień Bibliotek 2013” upłynął pod hasłem: „Biblioteka, jako przestrzeń dla kreatywnych”. Biblioteka Pedagogiczna w Czarnkowie po raz kolejny przyłączyła się do tej akcji. Zorganizowane zostały zajęcia dla przedszkolaków w Przedszkola Niepublicznego „Leśne Skrzaty” w Czarnkowie, podczas których dzieci wykazały się umiejętnością posługiwania się komputerem i Internetem. Uczennice z „Kółka Miłośników Książek” z SP nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Czarnkowie poznały tajniki zawodu nauczyciela-bibliotekarza oraz musiały wykazać się kreatywnością w rozwiązywaniu ćwiczeń w programie komputerowym Hot Potatoes. 16 maja 2013 r. natomiast odbyła się konferencja metodyczna dla nauczycieli-bibliotekarzy z rejonu czarnkowskiego: „Elektroniczne źródła informacji w pracy nauczyciela-bibliotekarza”, które poprowadziła mgr Magdalena Gutowska z CDN – PBP w Pile oraz „Nie tylko Google – wyszukiwanie informacji oraz umiejętności informacyjne uczniów” – przeprowadzone przez Wiolettę Januszak z CDN – PBP w Czarnkowie. Nauczyciele-bibliotekarze dowiedzieli się, jak mogą pomóc uczniom w wyszukiwaniu informacji, jak rozwijać ich kreatywność oraz z jakich elektronicznych źródeł można korzystać podczas zajęć z uczniami. Uczestnicy konferencji zapoznali się także z nową ofertą biblioteki jaką jest IBUK LIBRA – elektroniczna wersja książek dostępnych w bibliotece. Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie.24

Główne zadania, które zostały zrealizowane to:

– wspomaganie nauczycieli-bibliotekarzy z bibliotek szkolnych;

 – wspomaganie nauczycieli przedszkola oraz wspieranie rozwoju dziecka młodszego, w tym obniżenie wieku szkolnego do 6 lat;

– wymian doświadczeń – dzielenie się dobrymi praktykami i rozwijanie kreatywności w codziennej pracy nauczyciela-bibliotekarza.

W. Januszak

Galeria>>