32Po raz kolejny obchodziliśmy Tydzień Bibliotek. W tym roku hasło przewodnie brzmiało.  „ Czytanie łączy pokolenia”.  Biblioteka Pedagogiczna w Czarnkowie również przyłączyła się do akcji.

Już w pod koniec kwietnia zaczęliśmy obchody – wystawą „Przemoc w rodzinie” w Urzędzie Miasta w Czarnkowie podczas X Konferencji Metodycznej „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” organizowanej przez 07Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnkowie we współpracy z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych. Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z ofertą książkową naszej filii oraz z zestawieniem bibliograficznym przygotowanym na tę okazję.      

>>Przemoc w rodzinie – kwiecień 2014<<

W maju w lokalu Biblioteki można obejrzeć wystawę „Profilaktyka zdrowotna. Gry i zabawy ruchowe”, dodatkowo zostało przygotowane zestawienie bibliograficzne druków zwartych i ciągłych.  >>”Profilaktyka zdrowotna Gry i zabawy ruchowe – maj 2014<<

14 maja dla dzieci z grup „Jagódek”, „Skrzatów” i „Poziomek” z Przedszkola Niepublicznego „Leśne Skrzaty” w Czarnkowie zorganizowano zajęcia „Czytanie łączy pokolenia – bajka H. Ch. Andersena”, dzieci miały również możliwość zwiedzenia Biblioteki.

2115 maja zorganizowano konferencję metodyczną zespołu samokształceniowego organizowanego w ramach prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli-bibliotekarzy z terenu miasta i gminy Czarnków. Tematy konferencji to: „Emisja głosu nauczycieli – dykcja i artykulacja” prowadzenie mgr Monika Wesołek-Wolska (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie) oraz  „Rok Szkoły w Ruchu – wyprawy rowerowe” prowadzenie mgr Ryszard Grześkowiak (Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile). Podczas konferencji zostały zaprezentowane 2 wystawki” Logopedia” wraz z zestawieniem bibliograficznym oraz „Wyprawy rowerowe”.  

>>Logopedia – emisja głosu i zaburzania mowy – maj 2014<<

Zakupiono też nowy regał, który eksponuje gazety i czasopisma prenumerowane przez filię. Natomiast w dniach 20-25 maj powołana komisja przedstawiciela: Biblioteki, nauczyciela plastyki i historii wyłoniła kandydatów do dalszego etapu konkursu „2014! Młodzi dla Wolności” organizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji razem z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Kancelarią Prezydenta RP.

Galeria>>