40437_wybieram-biblioteke_1Zakończył się Tydzień Bibliotek 2015, hasło przewodnie to: „Wybieram Bibliotekę”, nasze działania w tym roku:

 

1. Wystawka w lokalu biblioteki, pt. „Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych – uczeń z dysfunkcjami w przestrzeni szkoły”DSCN5784

2. Konferencja metodyczna zespołu samokształceniowego prowadzonego w  ramach sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli-bibliotekarzy – przeprowadzona 7 maja 2015. Tematy:

a) Warsztaty – wspomaganie nauczycieli-bibliotekarzy. Temat: „Budowanie relacji między uczniem a nauczycielem”

b) Wspomaganie nauczycieli-bibliotekarzy w zakresie TIK – tworzenie materiałów z edukacji czytelniczej i medialnej Hot Potatoes – moduł JCloze Tekst z lukami;

3. Wystawka w lokalu biblioteki „Wybieram bibliotekę” i zestawienie bibliograficzne: „Wybieram Bibliotekę” – przygotowane 4.05.2015.DSCN5788

4. „Wybieram bibliotekę”  – zwiedzanie biblioteki oraz zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej z wykorzystaniem programu Hot-Potatoes dla uczniów z „Kółka Miłośników Książek” z SP nr 1 mi. Henryka Sienkiewicza w Czarnkowie przeprowadzone 7 maja 2015.

5. Warsztaty z elementami bajkoterapii  – w lokalu biblioteki „Wybieram bibliotekę” dla przedszkolaków z Przedszkola Niepublicznego „Leśne Skrzaty” w Czarnkowie przeprowadzone 12 maja 2015.foto1

6. Zajęcia warsztatowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie nt. konfliktów i sposobów ich rozwiązywania oraz negocjacji i mediacji przeprowadzone 21 maja 2015.

Galeria zdjęć>>>