Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi –  wystawka w styczniu 2018

w1 (1) w2 w3 w4

Zestawienie bibliograficzne:

>>Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – przygotowane 3.01.2018<<

Wystawka i tematyczne zestawienie bibliograficzne zgodne z 6 punktem kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018: Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach.