WP_20161020_002Zajęcia popularyzujące czytelnictwo w Szkole Podstawowej
im. K. Makuszyńskiego w Boruszynie

20 października odbyły się zajęcia z uczniami z klasy trzeciej na temat WprowadzeWP_20161020_006nia do dyskusyjnego klubu o książce. Tematyka spotkania została zainspirowana pierwszym kierunkiem polityki oświatowej państwa na bieżący rok szkolny. Uczestnicy zajęć opowiadali o swoich ukochanych bajkach, zainteresowaniach lekturowych, wysłuchali, w jaki sposób można w szkole powołać szkolny klub czytelniczy, a na koniec każdy z uczniów głośno odczytał wiersze o jesieni zaproponowane przez prowadzącą. Zajęcia odbyły się w ramach projektu edukacyjnego „Czytam, bo lubię”. A. Świątek

Zajęcia zgodne z 1 punktem kierunków polityki oświatowej państwa : Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.