Warsztaty biblioteczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Nojego w Czarnkowie 

12 grudnia uczniowie z klas : III IM, I RE, I Ż4 wzięli udział w warsztatach przeprowadzonych przez Annę Świątek z CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Czarnkowie, inspirowanych programem profilaktyczno-wychowawczym Spójrz Inaczej. Tematyka zajęć była różnorodna. Siedząc w kręgu, uczniowie zmierzyli się z tematem o złości, sposobach radzenia sobie z nią, wskazywali na różnice między agresją i złością, przystąpili również do treningu umiejętności, by wykazać różnice kto ma problem, a kto kłopot. Wykonywali różne ćwiczenia, które badały ich umiejętność radzenia sobie i reagowania w sytuacjach konfliktowych, nie tylko na gruncie szkolnym Warto podkreślić, że niezwykle chętnie dyskutowali z prowadzącą zajęcia i między sobą, przywoływali sytuacje z życia codziennego, by podeprzeć swoją argumentację. Uczniowie niejednokrotnie mówili, jak ważna jest dla nich umiejętność rozwiązywania  problemów i konfliktów klasowych, ponieważ od nich zależy atmosfera w zespole. Podkreślali również, że ćwiczenia zaproponowane na zajęciach, pomogą im w kontaktach interpersonalnych na gruncie szkolnym i domowym.                                                                                                          

Anna Świątek 

P S Dziękuję Paniom z biblioteki szkolnej Zespołu Szkół im. J. Nojego za pomoc w realizacji  zajęć.