CAM00295 Biblioteka Pedagogiczna w Czarnkowie wspomaga nauczycieli-bibliotekarzy w zakresie TIK

tworzenie materiałów z edukacji czytelniczej i medialnej Hot Potatoes – JMatch (Dopasowanie) oraz JMix (Rozsypanka) 

warsztaty dla nauczycieli-bibliotekarzy odbyły się 3 marca 2016  w ramach założonej sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli-bibliotekarzy rejonu czarnkowskiego,

Zdjęcie0791 Zdjęcie0793 Zdjęcie0794 Zdjęcie0795