OLYMPUS DIGITAL CAMERA18 listopada 2016 odbyły się kolejne warsztaty dla nauczycieli bibliotekarzy, które odbywają się w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Tym razem gościliśmy w bibliotece szkolnej w Publicznym Gimnazjum w Czarnkowie. Tematy warsztatów to: Mol Net Plus w bibliotece szkolnej, który zaprezentowała Izabela Skrzypczak-Szutowicz nauczyciel bibliotekarz z Publicznego Gimnazjum z Czarnkowa oraz Tworzenie materiałów z edukacji czytelniczej i medialnej – Kahoot, który przedstawiła Wioletta Januszak z Biblioteki Pedagogicznej w Czarnkowie. W szkoleniu wzięło udział 13 nauczycieli bibliotekarzy z Czarnkowa, Boruszyna, Młynkowa, Gębic, Goraju, Gulcza oraz Lubasza. Bardzo serdecznie dziękujemy dyrekcji szkoły za możliwość zorganizowania warsztatów w bibliotece szkolnej.

IMG_2973 IMG_20090102_010725 IMG_20090102_010736 IMG_20090102_020329