Zestawienie bibliograficzne >>Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego – przygotowane 11.06.2018<<

Zgodne z  1 punktem kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018: Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.