Polecamy przykładowe materiały metodyczne, o charakterze ogólnokształcącym i przedmiotowym, do wykorzystania podczas pracy zdalnej.

Materiały zostały opracowane przez nauczycieli doradców i konsultantów Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.