???????????????????????????????Wystawka w lokalu biblioteki w kwietniu 2017;

Zestawienie bibliograficzne:

Wychowanie do wartości. Kształtowanie postaw – przygotowane 4.04.2017

??????????????????????????????? ??????????????????????????????? IMG_20090519_035028 IMG_20090519_035154

Wystawka zgodna z 2. punktem KPOP: Wychowanie do wartości. Kształtowanie postaw