Wystawka w lokalu biblioteki w lutym 2018:
Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

Zestawienie bibliograficzne:

Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej – przygotowane 10.02.2018

??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????
  • Wystawka zgodna z 2 punktem kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018: Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.