BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA WSPOMAGA PRACĘ PEDAGOGÓW
I PSYCHOLOGÓW

Zapraszamy rodziców i nauczycieli do zapoznania się z publikacjami na temat:
 „Rozwijanie kreatywności i samodzielności dzieci”

które są dostępne w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czarnkowie w godzinach otwarcia poradni,

ul. Kościuszki 90, 64-700 Czarnków.

Dostępne: grudzień 2018 – styczeń 2019

Wystawka zgodna z 2 punktem kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny  2018/2019: Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.